Spirituel Mentor

Samtale pr.tlf. eller hos mig

walkNtalk // Aftales individuelt

Tarot oplæg // pr.tlf. eller hos mig/dig/jer

Pris // på donationsbasis

Aftal tid // Sms/Skriv/Ring